PVC

PVC är ett modernt material som inte rör sig och som inte påverkas av fukt, luft, röta eller rost. Det innebär att våra PVC-fönster aldrig kommer att gulna, blekas eller spricka. Fönstren är alltså helt underhållsfria. PVC är dessutom ett återvinningsbart material och därför ett miljövänligt val. Fönstrens värmeisolerande förmåga bidrar till en behaglig värme inomhus oavsett årstid och minskar dina energiutgifter under hösten och vintern. Tack vare att fönstren inte har några synliga beslag eller glaslister på utsidan har de ett mycket bra inbrottsskydd. Fönstren stänger också ute ljud på ett effektivt sätt.

Boka möte